Sněmovní tisk 518/0
Novela z. o dani z nemovitých věcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t051800.pdf (Dokument PDF, 240 KB)t051800.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0518a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0518a0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)

Rozesláno poslancům

20. června 2019 v 10:34
ISP (příhlásit)