Sněmovní tisk 590/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059000.pdf (Dokument PDF, 129 KB)t059000.docx (Dokument DOCX, 16 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0590a0.pdf (Dokument PDF, 69 KB)t0590a0.docx (Dokument DOCX, 596 KB)

Rozesláno poslancům

12. září 2019 v 13:14
ISP (příhlásit)