Sněmovní tisk 415/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t041500.pdf (Dokument PDF, 401 KB)t041500.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0415a0.pdf (Dokument PDF, 259 KB)t0415a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

22. února 2019 v 15:24
ISP (příhlásit)