Migrace

ISSN 2533-4166

 

2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
Soudní dvůr EU, Řízení ve věci relokačních kvót, situace v Řecku, Evropská rada, videokonference 26. března, Evropská komise, pomoc Řecku – návrh opravného rozpočtu, covid-19: Omezení cest do EU, Evropský parlament, covid-19: Výbor LIBE k situaci v Řecku, vnější rozměr, covid-19: Globální reakce EU, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020 (Dokument PDF, 782 KB)
Evropský parlament, projednání priorit chorvatského předsednictví Rady EU na plenárním zasedání, vnější rozměr, doporučení UNHCR pro předsednictví Rady v roce 2020, setkání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, humanitární pomoc pro afgánské uprchlíky, podpis dohody o usnadnění udělování víz a zpětném přebírání osob mezi EU a Běloruskem, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2019 (Dokument PDF, 768 KB)
Evropská komise a Rada EU, nová Evropská komise a chorvatské předsednictví v 1. pol. 2020, Evropský parlament, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, plenární zasedání, vnější rozměr, globální fórum o uprchlících, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

6/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 8. do 31. 10. 2019 (Dokument PDF, 772 KB)
Rada JHA, zasedání 7.-8. října, Lucemburk, Evropská rada, zasedání 17.-18. října, Brusel, Evropská komise, Evropský program pro migraci, Evropský parlament, plenární zasedání, Soudní dvůr EU, řízení ve věci relokačních kvót, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 7. 2019 (Dokument PDF, 731 KB)
Rada JHA, soudní dvůr EU, vnější rozměr, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

4/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2019 (Dokument PDF, 758 KB)
Rada JHA, Rada JHA 7. března, Brusel, Evropská komise, evropský program pro migraci, Evropský parlament, revize VIS a vízového kodexu, evropská pohraniční a pobřežní stráž, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2019 (Dokument PDF, 775 KB)
Rada JHA, neformální zasedání 7. února, Bukurešť, Evropský parlament, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, přehled azylových trendů v roce 2018, vnější rozměr, summit EU-Liga arabských států, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

2/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2019 (Dokument PDF, 798 KB)
Evropská komise: občanství a víza pro investory, Evropský parlament: brexit: vízový režim se Spojeným královstvím, vnější rozměr: zpráva UNHCR za rok 2018, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

1/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2018 (Dokument PDF, 922 KB)
Rada JHA, Rada JHA 6. prosince, Brusel, Evropská rada, zasedání 13.-14. prosince, Brusel, Evropská komise, Evropský program pro migraci, Evropský parlament, rozpočet EU na rok 2019, vnější rozměr, globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci, globální kompakt o uprchlících, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

10/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 30. 11. 2018 (Dokument PDF, 725 KB)
Evropská komise, bezvízový styk pro státní příslušníky Spojeného království, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

9/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 31. 10. 2018 (Dokument PDF, 734 KB)
Evropská rada, zasedání 17.-18. října, Brusel, Rada EU - JHA, Rada JHA 12. října, Lucemburk, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 (Dokument PDF, 781 KB)
Evropská rada, neformální zasedání 19. - 20. září, Salcburk, Evropská komise, zpráva o stavu Unie 2018, vnější rozměr, migrace a strukturální transformace v Africe, oznámení summitu EU-LAS, spolupráce s Egyptem, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2018 (Dokument PDF, 790 KB)
Rada EU – JHA, neformální zasedání Rady EU JHA – priority rakouského předsednictví v oblasti migrace, Evropský parlament, schválení nařízení o ETIAS, Evropská komise, kontrolovaná střediska a opatření pro vylodění, vnější rozměr, spolupráce v oblasti migrace v regionu západního Balkánu, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

6/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2018 (Dokument PDF, 0 MB)
Evropská rada; zasedání 28. a 29. června 2018, Brusel; Rada EU – JHA, Rada JHA 5. června, Lucemburk; Evropská komise, evropský program pro migraci, legislativní návrhy; vnější rozměr, integrovaná správa vnějších hranic (Integrated border management - IBM); přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 (Dokument PDF, 839 KB)
Evropský parlament; vnější rozměr: k mezivládní konferenci o globálních kompaktech, jednání v EP, analýza push faktorů ve vybraných zemích původu žadatelů o mezinárodní ochranu v EU; Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

4/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2018 (Dokument PDF, 536 KB)
Rada EU: Rada JHA 8. – 9. března, Brusel, Evropská komise: společná vízová politika, evropský program pro migraci, zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci, vybrané téma: push-pull faktory migrace, vnější rozměr: analýza push faktorů v zemích původu největšího počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v EU, Sýrie, Irák, Afghánistán, Pákistán, Albánie, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2018 (Dokument PDF, 947 KB)
Evropská rada: neformální zasedání, 23. únor, Brusel, Evropský parlament: výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), meziparlamentní setkání, vybrané téma: environmentální migrace, definice, mezinárodněprávní úprava, vnitrostátní úprava, Vnější rozměr: spolupráce EU-AU-OSN, Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

2/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2018 (Dokument PDF, 465 KB)
Rada EU, předsednictví Rady EU, Rada JHA 25.-26. ledna, Sofie, Evropský parlament: plenární zasedání, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE, Vybrané téma: společný seznam EU bezpečných zemí původu, obecně: Evropská unie, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

1/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2017 (Dokument PDF, 463 KB)
Evropská rada, Rada JHA, Komise - plán dohody o komplexním balíčku pro migraci do června 2018, legislativní návrhy, řízení ve věci relokačních kvót, Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 30. 11. 2017 (Dokument PDF, 507 KB)
Rada EU – JHA, nový návrh relokačního mechanismu, návrh směrnice o podmínkách přijímání – aktuální vývoj, systém vstupu/výstupu – aktuální vývoj, rámec Unie pro přesidlování – aktuální vývoj, Schengenský informační systém – aktuální vývoj, Komise, Evropský program pro migraci, Evropský parlament, mandát pro jednání o návrhu dublinského nařízení, Vnější rozměr, spolupráce EU-IOM, Think-Tanky, EU a organizovaný zločin v roce 2017, otázky spojení migrační a rozvojové politiky, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 31. 10. 2017 (Dokument PDF, 468 KB)
Rada EU – JHA, Rada JHA 11. – 13. říjen, Brusel, Komise, Legislativní návrhy, Bezpečnostní unie, Evropský parlament, Systém vstupu/výstupu (EES), Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

6/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 30. 9. 2017 (Dokument PDF, 547 KB)
Rada EU – JHA, Rada JHA 14. září, Brusel, Komise, projev o stavu Unie 2017, evropský program pro migraci, pokrok v relokaci a přesídlování, bezpečnostní unie, provádění prohlášení EU-Turecko, Evropská pohraniční a pobřežní stráž, vnější činnost, pokrok rámce pro partnerství, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2017 (Dokument PDF, 491 KB)
Rada EU – JHA; Rada JHA 6. července, Tallinn; Komise; legislativní návrhy; akční plán na pomoc Itálii; řízení o porušení povinnosti; pokrok v relokaci a přesídlování; bezpečnostní unie; vnější činnost; pařížský summit Evropa-Afrika ke spolupráci v oblasti migrace; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2017 (Dokument PDF, 491 KB)

4/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2017 (Dokument PDF, 849 KB)
Rada EU – JHA; Rada JHA 18. května, Brusel ; Rada JHA 8. – 9. června, Lucemburk; evropská rada; komise; Řízení o porušení povinnosti; Pokrok v relokaci a přesídlování; Provádění prohlášení EU a Turecka; Evropská pohraniční a pobřežní stráž; Bezpečnostní unie; Rámec pro partnerství se třetími zeměmi; Evropský parlament; vnější rozměr ; Zintenzivnění spolupráce EU-Afrika; Spolupráce s Libyí – možnost použití nástrojů SBOP; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2017 (Dokument PDF, 493 KB)
Rada EU – JHA, Komise (pokrok v relokaci a přesídlování), provádění prohlášení EU a Turecka, evropská pohraniční a pobřežní stráž, návratová politika, ochrana migrujících dětí, Evropský parlament, Evropský účetní dvůr, vnější rozměr - třetí zpráva o spolupráci v rámci migračního partnerství, posílení spolupráce EU-IOM, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

2/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 28. 2. 2017 (Dokument PDF, 601 KB)
Rada EU – JHA, Komise (pokrok v relokaci a přesídlování), Evropská rada (Maltské prohlášení), Evropský parlament, vnější rozměr - Summit o migraci - Valletta 2017, Společné sdělení EK a vysoké představitelky ke středozemní migrační trase, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu - Nárůst významu středozemní migrační trasy.

1/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2016 (Dokument PDF, 507 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, vnější rozměr - projekt opětovného zapojování a asistence návratů běženců a migrantů, opatření na odstranění zdrojů nestability a neřízené migrace v oblasti Sahelu a Čadského jezera, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

9/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 31. 10. 2016 (Dokument PDF, 509 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, vnější rozměr - spolupráce EU-OSN v oblasti migrace, summit OSN o migrantech a uprchlících, jednání Evropské rady a návratová politika, postup ve vyjednávání migračních kompaktů s africkými státy, dohoda EU o navrácení osob s Afghánistánem, sjednání partnerství o mobilitě s Běloruskem, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2016 (Dokument PDF, 493 KB)
Komise, Rada EU – JHA, pokrok v relokacích a přesídlování, unijní rámec pro přesídlování, druhá fáze reformy společného evropského azylového systému, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 6. do 30. 6. 2016 (Dokument PDF, 551 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, Vnější rozměr, Migrační politika dle EUGS, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu, Data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU.

6/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 5. 2016 (Dokument PDF, 476 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Vnější rozměr, Závěry Rady k humanitárnímu summitu OSN – oblast migrace, Finanční podpora Turecku, Závěry Rady k vnějšímu rozměru migrace, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu, Data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU.

5/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2016 (Dokument PDF, 535 KB)
Komise; Evropský parlament; Rada EU – JHA; vnější rozměr; nová opatření pro podporu regionu Sahelu a oblasti Velkých jezer; opatření pro stabilizaci zemí Afrického rohu; navazování spolupráce v oblasti migrace s Ghanou a Bangladéšem, sdělení o vysídlených osobách; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu; data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU; data o počtu příchozích osob (UNHCR).

4/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2016 (Dokument PDF, 454 KB)
Komise; Evropská parlament; Rada EU – JHA; EVROPSKÁ RADA; Jednání s Tureckem; Setkání s Tureckem 7. března; Prohlášení EU-Turecko 18. března; vnější rozměr; podpora běžencům v Turecku a Palestině; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 29. 2. 2016 (Dokument PDF, 462 KB)
Komise; Evropská rada; Rada EU - JHA; vnější rozměr; první zasedání Řídícího výboru „Zařízení pro uprchlíky“ (Facility for Refugees); zahájení činnosti Evropského centra proti pašování lidí; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu (únor 2016).

2/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2016 (Dokument PDF, 345 KB)
Vnější rozměr; financování projektů podél vnější hranice EU; Hodnocení pokroku: konference představitelů západobalkánských států; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu v zemích eu dle eurostat (leden 2016).

1/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2015 (Dokument PDF, 363 KB)
Rada EU – JHA; Komise; Evropská rada; vnější rozměr; Finanční podpora syrským uprchlíkům – prosinec 2015; stanovisko EK a vysoké představitelky k mezinárodnímu dni migrantů; Zavádění dohodnutých opatření v souvislosti s migračním tokem přes západobalkánské státy (Zprava Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních navazujících na zasedání vysokých představitelů ohledně toků uprchlíků na západobalkánské trase); přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 11. do 30. 11. 2015 (Dokument PDF, 338 KB)
Rada EU – JHA; Evropský parlament; vnější rozměr; uprchlický nástroj pro Turecko 5 Finanční podpora UNRWA; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu v zemích eu dle eurostat (listopad 2015).

6/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 15. 11. 2015 (Dokument PDF, 272 KB)
Komise; Rada EU – JHA; Evropská rada; summit EU– africké státy ve Vallettě; politická deklarace; shrnutí akčního plánu; sjednání Společné agendy o migraci a mobilitě EU – Etiopie.

5/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 10. do 31. 10. 2015 (Dokument PDF, 268 KB)
Evropský parlament; vnější rozměr; Společný akční plán EU – Turecko; mimořádný summit EU k západobalkánské cestě; finanční příspěvek UNHCR v Somálsku.

4/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 15. 10. 2015 (Dokument PDF, 264 KB)
Evropský parlament; Rada EU – JHA; Komise; Evropská rada; Spolupráce se třetími zeměmi za účelem zastavení migračních toků; Posílení ochrany vnějších hranic EU; Reakce na příliv uprchlíků do Evropy a realizace návratů; vnější rozměr; Konference o západobalkánské cestě; Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k Operaci Sophia.

3/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 9. do 30. 9. 2015 (Dokument PDF, 257 KB)
Evropský parlament; Rada EU – JHA; Evropská rada; Komise; vnější rozměr.

2/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 15. 9. 2015 (Dokument PDF, 489 KB)
Komise; Evropský parlament; Rada EU – JHA; vnější rozměr; postavení syrských běženců v oblasti Blízkého východu.

1/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 25. 6. do 20. 7. 2015 (Dokument PDF, 451 KB)
Evropská rada; Rada EU – JHA; Rada EU – FAC.
ISP (příhlásit)