Návrh pořadu 103. schůze

Od 12. 5. 2021 15:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení  

 3. 3.

  Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení  

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení  

 6. 6.

  Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 7.

  Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení  

 2. 8.

  Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení  

 3. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení