Sněmovní tisk 793
Novela z. - notářský řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíčková M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 25. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0793.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 793/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 352/20, PID ALBSBN89ZUJR.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 793/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 793/3, který byl rozeslán 12. 5. 2021 v 15:35.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 793/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 5., 4. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 370, usnesení č. 1694).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 300/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7476Monika Červíčková19700-30016.doc (241 KB) / PDF (635 KB, 29 stran) 15. 2. 2021 v 13:19:07
8100Monika Červíčková20324-30864.docx (14 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 13. 4. 2021 v 14:48:10


Deskriptory EUROVOCu: elektronický podpis, jmenování pracovníků, notář

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)