Sněmovní tisk 1044
Vl.n.z.o občanských průkazech - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1044/0 dne 7. 10. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 785/20, PID KORNBMTEATTH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1044/3, který byl rozeslán 13. 5. 2021 v 12:55.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 1679).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2021.
  Zákon Senátem schválen 2. 7. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 8. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 270/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8302Helena Válková20526-31116.doc (62 KB) / PDF (277 KB, 6 stran) 4. 5. 2021 v 13:02:35
8304Jan Hamáček20528-31118.docx (59 KB) / PDF (532 KB, 24 stran) 4. 5. 2021 v 13:43:33
8342Helena Válková20566-31156.doc (62 KB) / PDF (283 KB, 6 stran) 6. 5. 2021 v 18:07:46


Související tisk: 1043 (Vl.n.z.o občanských průkazech).

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, cestovní pas, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, informace, poručenství

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit)