Sněmovní tisk 955
N. z. o ochraně oznamovatelů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 955/0 dne 23. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0955.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 955/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 933/20, PID ALBSBRTGPK6F.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: ochrana svědků, pracovní podmínky, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatelISP (příhlásit)