Sněmovní tisk 1043
Vl.n.z.o občanských průkazech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1043/0 dne 7. 10. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 784/20, PID KORNBMTE6N2B.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 2. 8. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1586).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1043/3, který byl rozeslán 13. 5. 2021 v 12:52.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1678).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2021.
  Zákon Senátem schválen 2. 7. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 8. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 269/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8284Ondřej Profant20508-31094.docx (13 KB) / PDF (433 KB, 4 strany)Vypuštění uvádění úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech29. 4. 2021 v 15:55:13
8303Jan Hamáček20527-31117.docx (23 KB) / PDF (277 KB, 5 stran) 4. 5. 2021 v 13:42:42
8307Ondřej Profant20531-31121.docx (23 KB) / PDF (413 KB, 3 strany) 4. 5. 2021 v 14:51:41
8310Ondřej Profant20534-31122.docx (13 KB) / PDF (413 KB, 3 strany)Vypuštění uvádění úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech. Verze 24. 5. 2021 v 15:00:26
8343Martin Kupka20567-31157.docx (20 KB) / PDF (231 KB, 1 strana) 7. 5. 2021 v 08:28:26
8344Martin Kupka20568-31158.docx (20 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 7. 5. 2021 v 08:29:03
8368Ondřej Profant20592-31194.docx (15 KB) / PDF (437 KB, 5 stran)Dobrovolné neuvedení úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech.11. 5. 2021 v 15:51:05
8383Pavel Jelínek20607-31210.DOCX (28 KB) / PDF (333 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 11:11:06


Související tisk: 1044 (Vl.n.z.o občanských průkazech - související).

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, identifikační průkaz, místní orgány státní správy, osobní údaje, vysvědčení

Navržené změny předpisů (31)ISP (příhlásit)