Schválený pořad a stav projednávání 25. schůze

Od 6. 12. 1994 14:00 do 15. 12. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1348-1350, 1368-1371/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů / /sněmovní tisk 1348/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv / /sněmovní tisk 1351, 1352/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1351, 1352/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1227, 1334/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1217, 1333/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1172, 1335/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony / /sněmovní tisk 1227, 1334/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1173, 1336/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1172, 1335/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1173, 1336/ -   

 8. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona c. 315/1993 Sb., /sněmovní tisk 1214, 1337/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 9. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1214, 1337/ -   

 10. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1215, 1338/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 11. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., /sněmovní tisk 1216, 1339/ -   

 12. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1215, 1338/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1288, 1332/ -   

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb. / /sněmovní tisk 1216, 1339/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1218, 1332/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1237, 1333/ -   

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1213, 1340/ -   

 2. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1213, 1340/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 12.

  Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, /sněmovní tisk 1270, 1361/ -   

 4. 12.

  Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích / /sněmovní tisk 1270, 1361/ -   

 5. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1269, 1341/ -   

 6. 13.

  Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 969, 1064/ -   

 7. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1269, 1341/ -   

 8. 14.

  Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969, 1064/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995 / /sněmovní tisk 1186/  

 2. 15.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993   

 3. 16.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995 /sněmovní tisk 1186/  

Zákony -

 1. 16.

  Návrh posl. Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1268, 1345/ -   

 2. 17.

  Návrh posl. Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1299, 1346/ -   

 3. 17.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisk 1268, 1345/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 4. 18.

  Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. /sněmovní tisk 1299, 1346/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 18.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 / /sněmovní tisk 1190, 1360/ -   

 6. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR 97/1974 Sb., o archivnictví, /sněmovní tisk 1226, 1362/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 7. 20.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, /sněmovní tisk 1190, 1360/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 21.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1387, 1388/ -   

Zákony -

 1. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník / /sněmovní tisk 1125, 1264/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 22.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1389/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů / /sněmovní tisk 1174, 1260/ -   

 2. 23.

  Vládní návrh zákona o dráhách / /sněmovní tisk 1198, 1331/ -   

 3. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, /sněmovní tisk 1385, 1390/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 4. 24.

  Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí / /sněmovní tisk 213, 344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru   

Zákony -

 1. 25.

  Návrh posl. Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů / /sněmovní tisk 297/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

Zákony -

 1. 26.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. / /sněmovní tisk 747, 748/ -   

 2. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, /sněmovní tisk 1125, 1264/ -   

 3. 27.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem / /sněmovní tisk 1192, 1343/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií / /sněmovní tisk 1189, 1347/ -   

 2. 28.

  Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů, /sněmovní tisk 1174, 1260/ -   

 3. 29.

  Vládní návrh zákona o dráhách, /sněmovní tisk 1198, 1331/ -   

Smlouvy -

 1. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši / /sněmovní tisk 1114/ -   

 2. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsané dne 26. května 1972 v Moskvě / /sněmovní tisk 1187/ -   

Zákony -

 1. 30.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297, 297/ -   

 2. 31.

  Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/ -   

Smlouvy -

 1. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 16. března 1994 v Limě / /sněmovní tisk 1126/ -   

 2. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27.4.1992 doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 18.3.1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11.4.1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30.4.1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13.9.1993 a nótou Velvyslanectví Turecké republiky ze dne 8.2.1994 / /sněmovní tisk 1183/ -   

Zákony -

 1. 32.

  Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1191, 1343/ -   

 2. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, /sněmovní tisk 1189, 1347/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Smlouvy -

 1. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni / /sněmovní tisk 1207/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu   

Smlouvy -

 1. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni / /sněmovní tisk 1208/ -   

 2. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána dne 11. července 1994 v Bukurešti / /sněmovní tisk 1210/ -   

 3. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1207/ -   

Zákony -

 1. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících / /sněmovní tisk 1226, 1362/ -   

Smlouvy -

 1. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1208/ -   (Schváleno)  

 2. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti /sněmovní tisk 1210/ -   (Schváleno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 37.

  Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 / /sněmovní tisk 1043, 1284/  

 2. 38.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky / /sněmovní tisk 1145, 1250/  

 3. 38.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994 /sněmovní tisk 1391/  (Schváleno)  

 4. 39.

  Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 / /sněmovní tisk 1221/  

Smlouvy -

 1. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. března 1994 v Limě /sněmovní tisk 1126/ -   

 2. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994 /sněmovní tisk 1183/ -   (Schváleno)  

 3. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši /sněmovní tisk 1114/ -   (Schváleno)  

 4. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě /sněmovní tisk 1187/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 42.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu   

 2. 43.

  Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995   

 3. 43.

  Návrh na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev   

 4. 44.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny / /sněmovní tisk 1359/  

 5. 44.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/  

 6. 45.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1359/  

 7. 46.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   

 8. 47.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy   

 9. 48.

  Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1221/  

 10. 49.

  Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev   

 11. 50.

  Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/  

 12. 51.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze