Zemědělský výbor
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ (23. listopadu 2011) 
č. 82k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (23. listopadu 2011) 
č. 83k Vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) - nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (23. listopadu 2011) 
č. 84k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (23. listopadu 2011) 
č. 85K záměrům zahraničních cest členů zemědělského výboru PSP a přijetí zahraničních delegací zemědělským výborem PSP v roce 2012 (23. listopadu 2011) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ (7. prosince 2011) 
č. 87k Dotačním programům zemědělství pro rok 2012, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 544/ (7. prosince 2011) 
č. 88k usnesení ZEV č. 87 ze dne 7. prosince 2011 (7. prosince 2011) 
č. 89k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012 /sněmovní tisk 546/ (7. prosince 2011) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ (9. prosince 2011) 
č. 91k Návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (11. ledna 2012) 
č. 92k volbě člena podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova (11. ledna 2012) 
č. 93k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (11. ledna 2012) 
č. 94k Návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (8. února 2012) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ (22. února 2012) 
č. 96k účasti zemědělského výboru na zahájení mezinárodních veletrhů SALIMA - MBK - INTECO - VINEX2012 (22. února 2012) 
č. 97k termínu a pořadu další schůze zemědělského výboru (22. února 2012) 
č. 98k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 606/ (14. března 2012) 
č. 99K záměrům zahraničních cest členů zemědělského výboru PSP a přijetí zahraničních delegací zemědělským výborem PSP v roce 2012 - změna (14. března 2012) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ (21. března 2012) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)