Zemědělský výbor
Usnesení

č. 21k revokaci usnesení č. 19 z 3. schůze zemědělského výboru dne 6. října 2010 (27. října 2010) 
č. 22k termínu a pořadu 6. schůze zemědělského výboru (27. října 2010) 
č. 23k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53) (18. listopadu 2010) 
č. 24k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83) (18. listopadu 2010) 
č. 25k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu); - nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (24. listopadu 2010) 
č. 26k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (24. listopadu 2010) 
č. 27k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství (24. listopadu 2010) 
č. 28k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova (24. listopadu 2010) 
č. 29k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství (24. listopadu 2010) 
č. 30k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova (24. listopadu 2010) 
č. 31k Hlavním prioritám ministra zemědělství v následujícím období (24. listopadu 2010) 
č. 32k Dotačním programům zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ (8. prosince 2010) 
č. 33k usnesení ZEV č. 32 z 8. prosince 2010 (8. prosince 2010) 
č. 34k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011 /sněmovní tisk 196/ (8. prosince 2010) 
č. 35k Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 217/ (19. ledna 2011) 
č. 36k Petici na prosazení požadavků myslivců ČR zakotvených v "Deklaraci o myslivosti" (19. ledna 2011) 
č. 37k Situaci vzniklé v souvislosti s dioxinovou aférou (19. ledna 2011) 
č. 38K záměrům zahraničních cest členů výboru v roce 2011 (19. ledna 2011) 
č. 39k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ (2. března 2011) 
č. 40k Senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ (2. března 2011) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)