Zemědělský výbor
Usnesení

č. 61k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (9. června 2011) 
č. 62k vyslání poslanců zemědělského výboru na meziparlamentní setkání na téma "The Common Agricultural Policy Towards 2020" do Bruselu (9. června 2011) 
č. 63k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ (21. června 2011) 
č. 64k vládnímu návrhu na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ (21. června 2011) 
č. 65k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru ve druhém pololetí roku 2011 (21. června 2011) 
č. 66k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ (8. září 2011) 
č. 67k vládnímu návrhu na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ (8. září 2011) 
č. 68k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 (sněmovní tisk 462) (8. září 2011) 
č. 69ke Zprávě o stavu zemědělstvíČR za rok 2010 (sněmovní tisk 461) (8. září 2011) 
č. 70k Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství (sněmovní tisk 394) (8. září 2011) 
č. 71k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (8. září 2011) 
č. 72k termínu a pořaduschůze zemědělského výboru (8. září 2011) 
č. 73k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ (8. září 2011) 
č. 74k vládnímu návrhu na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ (20. září 2011) 
č. 75k vládnímu návrhu kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Tomáše Šimčíka, náměstka ministra zemědělství,zpravodajské zprávě poslance Františka Dědiče a po rozpravě (5. října 2011) 
č. 76k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ (5. října 2011) 
č. 77k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (5. října 2011) 
č. 78k volbě člena podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova (15. listopadu 2011) 
č. 79k Informaci o hospodaření Lesů ČR, s.p. v roce 2011 (15. listopadu 2011) 
č. 80k návrhu poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ (23. listopadu 2011) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)