Zemědělský výbor
Usnesení

č. 41k nominaci člena hodnotitelské komise národního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova" (2. března 2011) 
č. 42k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (2. března 2011) 
č. 43k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - doprojednání (24. března 2011) 
č. 44k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ (24. března 2011) 
č. 45k návrhu Českomoravské myslivecké jednoty na rozšíření Seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční a lidové kultury České republiky o "Myslivost - plánovité, trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí, jako přirozené součásti života na venkově" (24. března 2011) 
č. 46k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru v prvním pololetí roku 2011 (24. března 2011) 
č. 47k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ivo Hlaváče, náměstka ministra životního prostředí, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě (13. dubna 2011) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ (13. dubna 2011) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Františka Dědiče a po rozpravě I.d o p o r u č u j ePoslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/, (13. dubna 2011) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ (13. dubna 2011) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ (13. dubna 2011) 
č. 52k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ (11. května 2011) 
č. 53k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně nástrojů realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet) Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pověřeného řízením Státního zemědělského intervenčního fondu Oldřicha Černocha, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Papeže a po rozpravě (25. května 2011) 
č. 54k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2010 - Státní zemědělský intervenční fond (25. května 2011) 
č. 55k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (25. května 2011) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ (26. května 2011) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ (26. května 2011) 
č. 58k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ (26. května 2011) 
č. 59k návrhu poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ (26. května 2011) 
č. 60k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru ve druhém pololetí roku 2011 (9. června 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)