Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 123Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (tisk 441) (22. května 2008) 
č. 124k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (tisk 366) (22. května 2008) 
č. 125ve věci Závěrečného účtu - kapitola 334 Ministerstvo kultury (22. května 2008) 
č. 126ve věci Závěrečného účtu Státního fondu kultury (22. května 2008) 
č. 127ve věci Závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (22. května 2008) 
č. 128k Problematice učňovského školství (21. května 2008) 
č. 129k projektu Národního rychlobruslařského stadionu (22. května 2008) 
č. 130k Antarkticko - Arktickému projektu (22. května 2008) 
č. 131k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (tisk 456) (26. června 2008) 
č. 132ke svolání výboru (26. června 2008) 
č. 133k výjezdnímu zasedání (19. srpna 2008) 
č. 134k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2007 (tisk 582) (1. října 2008) 
č. 135k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2007 (tisk 584) (1. října 2008) 
č. 136k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007 (tisk 585) (1. října 2008) 
č. 137k návrhu na udělení znaků a vlajek (21. října 2008) 
č. 138k semináři “Řešení pro vysoké školy: cesta k excelenci!” (21. října 2008) 
č. 139Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 573) (5. listopadu 2008) 
č. 140Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 552) (5. listopadu 2008) 
č. 141k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2009 (5. listopadu 2008) 
č. 142k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola č. 361 Akademie věd (12. listopadu 2008) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)