Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 103k převzetí záštity (16. ledna 2008) 
č. 104k Informaci o projektu IQ Auto, podpora odborného školství (16. ledna 2008) 
č. 105k výjezdnímu zasedání výboru (17. ledna 2008) 
č. 106Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 344) (20. února 2008) 
č. 107k cestě zástupců výboru do Řecka (27. února 2008) 
č. 108k návrhu na udělení znaků a vlajek (9. dubna 2008) 
č. 109k převzetí záštity (9. dubna 2008) 
č. 110Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 344) (9. dubna 2008) 
č. 111Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů (tisk 429) (9. dubna 2008) 
č. 112Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 344) (9. dubna 2008) 
č. 113Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů (tisk 429) (9. dubna 2008) 
č. 114Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 344) (23. dubna 2008) 
č. 115k návrhu na udělení znaků a vlajek (21. května 2008) 
č. 116ve věci Závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (21. května 2008) 
č. 117ve věci Závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (21. května 2008) 
č. 118ve věci Závěrečného účtu - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (21. května 2008) 
č. 119ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 (tisk 438) (21. května 2008) 
č. 120ve věci Závěrečného účtu - kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (21. května 2008) 
č. 121k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu v roce 2007 (tisk 470) (21. května 2008) 
č. 122k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2007 (tisk 473) (21. května 2008) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)