Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 184k cestě zástupců výboru do Portugalska (29. září 2009) 
č. 185k situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity (22. října 2009) 
č. 186k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola č. 361 Akademie věd (11. listopadu 2009) 
č. 187k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola 321 Grantová agentura (11. listopadu 2009) 
č. 188k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (11. listopadu 2009) 
č. 189k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (11. listopadu 2009) 
č. 190k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (11. listopadu 2009) 
č. 191k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2010 (11. listopadu 2009) 
č. 192k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2010 (11. listopadu 2009) 
č. 193k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (tisk 841) (12. listopadu 2009) 
č. 194k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2008 (tisk 903) (12. listopadu 2009) 
č. 195k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2008 (tisk 906) (12. listopadu 2009) 
č. 196k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2008 (tisk 897) (12. listopadu 2009) 
č. 197k návrhu na udělení znaků a vlajek (11. listopadu 2009) 
č. 198k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2010 (11. listopadu 2009) 
č. 199k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 kapitola 361 - Akademie věd (11. listopadu  2009) 
č. 200k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola č. 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (11. listopadu 2009) 
č. 201k návrhu poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 640) (19. listopadu 2009) 
č. 202k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 - kapitola č. 377 Technologická agentura České republiky (19. listopadu 2009) 
č. 203ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2008 - 2009 (tisk 938) (19. listopadu 2009) 

<<3456789>>
ISP (příhlásit)