Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 75ke konferenci „Minimalizace šikany“ (12. září 2007) 
č. 77k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (tisk 246) (12. září 2007) 
č. 81k České tiskové kanceláři (3. října 2007) 
č. 84k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 85k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 361 Akademie věd (14. listopadu 2007) 
č. 86k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 321 Grantová agentura (14. listopadu 2007) 
č. 87ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2006 - 2007 (tisk 304) (14. listopadu 2007) 
č. 88ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (14. listopadu 2007) 
č. 89k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (14. listopadu 2007) 
č. 90k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (14. listopadu 2007) 
č. 91k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007) 
č. 92k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 93k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 94k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 321 Grantová agentura (14. listopadu 2007) 
č. 95k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (14. listopadu 2007) 
č. 96k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (14. listopadu 2007) 
č. 97k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (14. listopadu 2007) 
č. 98k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (14. listopadu 2007) 
č. 99k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 334 - Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007) 
č. 100k návrhu na udělení znaků a vlajek (29. listopadu 2007) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)