Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 21k záměrů zahraničních pracovních cest v roce 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 22k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 361 Akademie věd (15. listopadu 2006) 
č. 23k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 321 Grantová agentura (15. listopadu 2006) 
č. 24k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (15. listopadu 2006) 
č. 25k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 26k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 27k volbě člena podvýboru pro kulturu a mediální legislativu (15. listopadu 2006) 
č. 28ke zřízení podvýborů (15. listopadu 2006) 
č. 29ke zřízení podvýboru pro vědu a vysoké školy (15. listopadu 2006) 
č. 30ke zřízení podvýboru pro školství (15. listopadu 2006) 
č. 31ke zřízení podvýboru pro heraldiku a vexilologii (15. listopadu 2006) 
č. 32k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (15. listopadu 2006) 
č. 33k problematice rozpočtu kapitoly 333 a stanovení normativů pro soukromé školy na rok 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 34ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2005 - 2006 (tisk 50) (15. listopadu 2006) 
č. 35ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (15. listopadu 2006) 
č. 36žádá Radu vlády pro vědu a výzkum, aby kontrolovala dodržování zákona č. 130/2002 Sb. předsednictvem Grantové agentury České republiky (15. listopadu 2006) 
č. 37návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon (tisk 40) (15. listopadu 2006) 
č. 38k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (16. listopadu 2006) 
č. 39k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2007 (16. listopadu 2006) 
č. 40k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2007 (16. listopadu 2006) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)