Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 5ke zřízení podvýborů (13. září 2006) 
č. 6k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (27. září 2006) 
č. 9ke zřízení podvýboru pro mládež a sport (27. září 2006) 
č. 10ve věci Závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (4. října 2006) 
č. 11ve věci Závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (4. října 2006) 
č. 18k zahraničním aktivitám výboru pro 1. pololetí 2007 (4. října 2006) 
č. 19k podvýboru pro mládež a sport (4. října 2006) 
č. 21k záměrů zahraničních pracovních cest v roce 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 30ke zřízení podvýboru pro školství (15. listopadu 2006) 
č. 32k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (15. listopadu 2006) 
č. 33k problematice rozpočtu kapitoly 333 a stanovení normativů pro soukromé školy na rok 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 34ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2005 - 2006 (tisk 50) (15. listopadu 2006) 
č. 38k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (16. listopadu 2006) 
č. 50k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (tisk 15) (28. února 2007) 
č. 60ve věci Závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (23. května 2007) 
č. 62ve věci Závěrečného účtu - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (23. května 2007) 
č. 69k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2006 (tisk 180) (23. května 2007) 
č. 70Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) (24. května 2007) 
č. 75ke konferenci „Minimalizace šikany“ (12. září 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)