Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 81k návrhu poslance J. Honajzera (Přibáně) a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb. (tisk 193) (2. června 1993) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 282) (2. června 1993) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 282) (2. června 1993) 
č. 84k Středoevropské dohodě o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou (tisk 277) (2. června 1993) 
č. 85k návrhu poslanců P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky (tisk 307) (2. června 1993) 
č. 86k návrhu poslanců H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 213) (2. června 1993) 
č. 87k návrhu na jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (15. června 1993) 
č. 88k návrhu poslance J. Honajzera (Přibáně) a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb. (tisk 193) (15. června 1993) 
č. 89k návrhu volebního řádu pro tajnou volbu kandidáta na funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a kandidáta na funkci viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (15. června 1993) 
č. 90k zahraniční cestě posl T. Páva do Waršavy (15. června 1993) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti (tisk 416) (23. června 1993) 
č. 92k návrhu zásad zákona o sídle Parlamentu České republiky, předložené poslanci Miroslavem Kašpárkem a dalšími (tisk 366) (23. června 1993) 
č. 93k návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších zákonů (tisk 406) (23. června 1993) 
č. 94k návrhu zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, předložený poslanci Markem Bendou, Josefem Janečkem, Ivanem Maškem, Liborem Novákem ml. a dalšími (tisk 376) (23. června 1993) 
č. 95k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky (23. června 1993) 
č. 96k vládnímu návrhu zásad zákona o navrácení majetku spolkům, společenským organizacím a jiným občanským sdružením, předložené poslanci Jiřím Karasem a Jiřím Stadlerem (tisk 363) (23. června 1993) 
č. 97k návrhu poslanců P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky (tisk 307) (23. června 1993) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění pozdějších předpisů (tisk 382) (30. června 1993) 
č. 99k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP k vyslovení dodatek k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993 (30. června 1993) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (tisk 404) (30. června 1993) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)