Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 101k problematice sazeb daně z přidané hodnoty (30. června 1993) 
č. 102k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (tisk 403) (30. června 1993) 
č. 103k návrhu zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, předložený poslanci Markem Bendou, Josefem Janečkem, Ivanem Maškem, Liborem Novákem ml. a dalšími (tisk 376) (7. července 1993) 
č. 104k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu členů NKÚ (10. července 1993) 
č. 105k vypracování návrhu státního rozpočtu republiky - kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu (9. září 1993) 
č. 106k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 (tisk 481) (9. září 1993) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (tisk 498) (8. září 1993) 
č. 108k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb (tisk 465) (8. září 1993) 
č. 109k návrhu zásad zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností (tisk 466) (8. září 1993) 
č. 110k vládnímu návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze (tisk 427) (8. září 1993) 
č. 111k návrhu poslance J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990, zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb. (tisk 464) (8. září 1993) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona, kterým s mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v dalším znění (tisk 417) Po výkladu zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ing. Bartošky, zpravodajské zprávě posl. J. Třebického a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (8. září 1993) 
č. 113k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k souhlasu smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavení na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 (tisk 487) (8. září 1993) 
č. 114k návrhu rozpočtu kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu (8. září 1993) 
č. 116ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 1993 (tisk 497) (9. září 1993) 
č. 117ke zprávě České národní banky o měnovém vývoji za 1. pololetí 1993 (tisk 496) (9. září 1993) 
č. 118k problematice celnictví, celní politiky, celních sazeb a celní statistiky (14. září 1993) 
č. 119ke kontrole státních zakázek (14. září 1993) 
č. 120k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu členů NKÚ (14. září 1993) 
č. 121k vládnímu návrhu zásad zákona o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetice (energetický zákon) (tisk 489) (29. září 1993) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)