Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 21k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) (17. února 1993) 
č. 22k návrhu posl. P. Seifera - Program na podporu úspor elektrické energie zaváděním kompaktních zářivek (17. února 1993) 
č. 23k návrhu posl. M. Skočovského na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny (17. února 1993) 
č. 24k usnesení Poslanecké sněmovny č. 28 ze dne 3. února 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci ČR (17. února 1993) 
č. 25k vládnímu návrhu dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros (tisk 95) (23. února 1993) 
č. 26k problematice přikazování věcí organizačním výborem rozpočtovému výboru (23. února 1993) 
č. 27k problematice Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (23. února 1993) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o Fondu dětí a mládeže (tisk 49) (10. března 1993) 
č. 29k návrhu poslanců P. Tollnera dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 SB. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. (tisk 123) (10. března 1993) 
č. 30k návrhu základních směrů kontrolní činnosti na I. pololetí 1993 (10. března 1993) 
č. 31k převodu finančních prostředků na zajištění činnosti Parlamentního institutu, Parlamentní knihovny a Parlamentního archivu (10. března 1993) 
č. 32k přípravě novel daňových zákonů a zákonů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění (10. března1993) 
č. 33k rozpočet Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 91) (10. března 1993) 
č. 34k návrhu smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku (tisk 152) (17. března 1993) 
č. 35k vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky (tisk 145) (17. března 1993) 
č. 36k situaci v hospodářsko-správním úseku Kanceláře prezidenta republiky (17. března 1993) 
č. 37k nároku na příspěvky politickým stranám a hnutím za volby 1992 do bývalého Federálního shromáždění (17. března 1993) 
č. 38k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 135) (17. března 1993) 
č. 39k návrhu poslance L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb. (tisk 153) (17. března 1993) 
č. 40k rozpočet Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 91) - doprojednání (17. března 1993) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)