Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 609k návrhu poslance Karla Macha na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2075) (28. března 1996) 
č. 610k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2091) (28. března 1996) 
č. 611k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 2084) (28. března 1996) 
č. 612k návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 2005) (28. března 1996) 
č. 613k návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 2005) (28. března 1996) 
č. 614k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1995 (28. března 1996) 
č. 615k programu 78. schůze rozpočtového výboru (28. března 1996) 
č. 616k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (tisk 2047) (2. dubna 1996) 
č. 617 
č. 618k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 2055) (3. dubna 1996) 
č. 619k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tisk 1932) (3. dubna 1996) 
č. 620k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (tisk 2089) (3. dubna 1996) 
č. 621ke Zprávě České národní banky o měnovém vývoji za rok 1995 (3. dubna 1996) 
č. 622ke Zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 1995 (3. dubna 1996) 
č. 623k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (tisk 2072) (4. dubna 1996) 
č. 624k ústní informaci o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 1996 (4. dubna 1996) 
č. 625k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 2055) (1996) 
č. 626k vyhodnocení včasnosti předložení výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1995 (23. dubna 1996) 
č. 627ke změně Platového řádu zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny (24. dubna 1996) 

<<2728293031
ISP (příhlásit)