Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 41k návrhu poslance J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1992 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) (18. března 1993) 
č. 42k převodu finančních prostředků na zajištění činnosti Parlamentního institutu, Parlamentní knihovny a Parlamentního archivu (18. března 1993) 
č. 43k převodu finančních prostředků na zajištění činnosti Parlamentního institutu, Parlamentní knihovny a Parlamentního archivu (18. března 1993) 
č. 44k návrhu poslance J. Honajzra a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem (tisk 156) a k návrhu poslanců O. Kužílka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě veškerých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibuskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. (tisk 134) (18. března 1993) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání (tisk 154) (18. března 1993) 
č. 46k činnosti Parlamentního institutu, Parlamentní knihovny a Parlamentního archivu (18. března 1993) 
č. 47k nároku na příspěvky politickým stranám a hnutím za volby 1992 do bývalého Federálního shromáždění (23. března 1993) 
č. 48k návrhu poslance J. Bílého a dalších na přijetí zásad ústavního zákona o zřízení země Moravskoslezské (tisk 70) (17. března 1993) 
č. 49k návrhu poslanců J. Wagnera a dalších na vydání zásad zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 238/1992 Sb. (tisk 120) (10. března 1993) 
č. 50k návrhu na způsob projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (6. dubna 1993) 
č. 51ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 312 - ministerstvo financí ČR (14. dubna 1993) 
č. 52ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 356 - ministerstvo státní kontroly ČR (14. dubna 1993) 
č. 53ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 345 - Český statistický úřad (14. dubna 1993) 
č. 54ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 371 - Nejvyšší kontrolní úřad ČR (14. dubna 1993) 
č. 55ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 302 - Česká národní rada (14. dubna 1993) 
č. 56k návrhu poslanců P. Tollnera dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 SB. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. (tisk 123) (15. dubna 1993) 
č. 57k souhrnné zprávě o činnosti ministerstva státní kontroly ČR za rok 1992 (předloženo na základě usnesení PSP č. 18 z 28. ledna 1993) (14. dubna 1993) 
č. 58k souhrnné zprávě o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ČR za rok 1992 (předloženo na základě usnesení PSP č. 18 z 28. ledna 1993) (14. dubna 1993) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění dalších předpisů (tisk 118) (15. dubna 1993) 
č. 60k problematice vybavení územních finančních orgánů (14. dubna 1993) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)