Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 61ke zprávě České národní banky o měnovém vývoji za rok 1992 (tisk 225) (15. dubna 1993) 
č. 62ke roční zprávě o výsledku hospodaření Státní banky československé za rok 1992 (15. dubna 1993) 
č. 63ke zprávě Rady České televize o činnosti a hospodaření České televize za rok 1992 - část hospodaření (15. dubna 1993) 
č. 64k návrhu poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561/1991 Sb. (tisk 218) (5. května 1993) 
č. 65k návrhu poslanců K. Hrdého a dalších na vydání zákona České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (tisk 155) (5. května 1993) 
č. 66k iniciativnímu návrhu zásad zákona skupiny poslanců o referendu (tisk 192) (5. května 1993) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk 212) - doprojednání z 10. schůze (5. května 1993) 
č. 68k návrhu poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě (tisk 128) (6. května 1993) 
č. 69k návrhu poslanců M. Skočovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1992 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky (tisk 221) (6. května 1993) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 96/1993 Sb. a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258) (6. května 1993) 
č. 71k návrhu poslanců H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 213) (12. května 1993) 
č. 72ke kapitole státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 č. 398 - Všeobecná pokladní správa (12. května 1993) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu ČR za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem ČSFR (tisk 283) (12. května 1993) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (tisk 304) (12. května 1993) 
č. 75ke zprávě vlády ČR o plnění státního rozpočtu ČR za I. čtvrtletí 1993 (tisk 302) (12. května 1993) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů (tisk 257) (12. května 1993) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony (tisk 252) (12. května 1993) 
č. 78k Všeobecné zdravotní pojišťovně (13. května 1993) 
č. 79k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1992 (tisk 226) (13. května 1993) 
č. 80k návrhu poslanců J. Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. (tisk 305) (13. května 1993) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)