Kontrolní výbor
Usnesení č. 196 (z 37. schůze)

Související sněmovní tisky

934 Novela z. o majetku České republiky

1010 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2012
ISP (příhlásit)