Sněmovní tisk 785
Novela z. - insolvenční zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 785/0 dne 19. 4. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 993/15, PID RACK9WEJKB4S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1260).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/3 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno (usnesení č. 1321).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 785/6, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 12:37.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 785/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2., 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 375, usnesení č. 1482).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 30, dokument 30/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 30/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 87).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 64/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4419Antonín Seďa09880-13558.odt (52 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 25. 5. 2016 v 18:18:05
5069Jaroslav Borka10530-14737.doc (38 KB) / PDF (290 KB, 3 strany) 17. 10. 2016 v 11:17:28
5074Jeroným Tejc10535-14741.doc (28 KB) / PDF (198 KB, 1 strana) 17. 10. 2016 v 13:35:53
5095Radek Vondráček10556-14766.doc (200 KB) / PDF (422 KB, 21 stran) 18. 10. 2016 v 14:26:22
5099Helena Válková10560-14770.docx (30 KB) / PDF (494 KB, 8 stran) 18. 10. 2016 v 15:20:45


Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, solventnost, výkon rozhodnutí, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)