Stenografický zápis 53. schůze, 9. prosince 2016


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


209. Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


210. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová


205. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Klán
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Martin Kolovratník


209. Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Poslanec Martin Kolovratník


210. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik


192. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Miroslav Kalousek


191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček


193. Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jeroným Tejc


194. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Martin Plíšek
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Martin Plíšek


195. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Poslanec Jan Farský


196. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 753/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Válková


197. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Mihola


198. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Pěnčíková
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Předseda PSP Jan Hamáček


200. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Radek Vondráček


202. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení

Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Miloš Babiš
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 13.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP