Sněmovní tisk 570
Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Fuksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 980).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 570/2, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 12:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 1153).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 351, dokument 351/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (prof. MUDr Miloš Janeček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako tisk 351/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 351/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 351/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 633).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 236/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2083Ivan Fuksa03419-01766.doc (30 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 24. 4. 2012 v 11:54:07


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Věda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Věda

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, financování pomoci, obchodní informace, podpora podnikání, podpůrná politika, průmyslová politika EU, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)