Předpis 236/2012 Sb.

Citace236/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Částka82 (4. 7. 2012)
Účinnostod 1. 8. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
570 Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 236/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
207/2005rušíVyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře 
Vztahuje se k
215/2004??Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
215/2004??Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
207/2005??Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře 
207/2005??Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře 
Vztahováno k
104/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
298/2020??Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)