Sněmovní tisk 731
Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 22. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 908/19, PID KORNBANEWTVL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2020 (usnesení č. 262). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Babka a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1467).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 731/5, který byl rozeslán 15. 4. 2021 v 12:24.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 5., 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 6. 2021.
  Návrh zákona 23. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 731/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 731/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 33, usnesení č. 1772).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 364/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7371Petr Pávek19595-29888.doc (60 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 10:37:41
7485Josef Kott19709-30035.docx (26 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 17. 2. 2021 v 11:46:30
7596Dana Balcarová19820-30181.docx (860 KB) / PDF (342 KB, 38 stran) 1. 3. 2021 v 21:41:57
7598Dana Balcarová19822-30183.docx (831 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:43:30
7599Dana Balcarová19823-30184.docx (831 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:48:43
7628Jan Zahradník19852-30210.docx (33 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:29:32
7629Antonín Staněk19853-30211.docx (18 KB) / PDF (280 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 14:30:13
7630Radek Holomčík19854-30212.docx (830 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:30:56
7631Antonín Staněk19855-30213.docx (43 KB) / PDF (403 KB, 16 stran) 2. 3. 2021 v 14:31:33
7632Antonín Staněk19856-30214.docx (24 KB) / PDF (267 KB, 4 strany) 2. 3. 2021 v 14:32:20
7651Jan Čižinský19875-30234.docx (21 KB) / PDF (226 KB, 4 strany) 2. 3. 2021 v 15:35:32
7652Jan Čižinský19876-30235.docx (20 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 15:36:25
7709Marian Jurečka19933-30304.doc (51 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 4. 3. 2021 v 12:46:23
7710Marian Jurečka19934-30305.doc (54 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 4. 3. 2021 v 12:47:33
7715Petr Bendl19939-30313.docx (30 KB) / PDF (518 KB, 8 stran) 4. 3. 2021 v 15:07:40
7730Dana Balcarová19954-30339.docx (13 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:40:45
7731Dana Balcarová19955-30340.docx (13 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:42:16
7732Dana Balcarová19956-30341.docx (15 KB) / PDF (276 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:42:55
7733Dana Balcarová19957-30342.docx (8 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:43:58
8134Jan Zahradník20358-30905.docx (34 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 11:42:34
8157Petr Dolínek20381-30930.docx (22 KB) / PDF (336 KB, 5 stran) 14. 4. 2021 v 14:54:44
8158Ondřej Babka20382-30932.docx (19 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:57:16
8169Hana Aulická Jírovcová20393-30944.docx (21 KB) / PDF (351 KB, 7 stran) 14. 4. 2021 v 16:40:24


Deskriptory EUROVOCu: akvakultura, biologická diverzita, invazní druhy, kontrolní moc, rostlinná říše, seznam, živočišná říše

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)