Výbor pro životní prostředí

O výboru

Výbor projednává širokou škálu zákonů a dalších dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí. Jde zejména o normy týkající se ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, nebo posuzování vlivů na životní prostředí. Výbor se dále zabývá návrhy rozpočtu a závěrečnými účty Státního fondu životního prostředí, Českého báňského úřadu a Ministerstva životního prostředí. Pořádá také odborné semináře a kulaté stoly k aktuálním tématům a problémům v environmentální oblasti.

Vše o výboru

Aktuálně

39. schůze VZP - 8. září 2021

viz pozvánka
Jednání lze také sledovat formou streamu, případně se lze připojit formou videokonference (instrukce pro připojení naleznete v pozvánce).

Kulatý stůl s názvem "Budoucnost recyklace v ČR" - 24. června 2021

Videokonferenční kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Františka Elfmarka a Jany Krutákové dne 24. června 2021 od 10:00 do 12:50 hod.

Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech - 24. června 2021

Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 24. června 2021 od 13:00 do 16:00 hod. 

38. schůze VZP - 8. června 2021

viz pozvánka
Jednání lze sledovat formou streamu, případně se lze připojit formou videokonference.

Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií - 13. května 2021

Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.

2. schůze PTOZP

Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí - 15. dubna 2021, viz pozvánka.

další


Švédsko Přijetí delegace parlamentu Švédska 29. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Výbor pro životní prostředí přijal vúterý 29. října 2019 delegaci švédského parlamentu vedenou předsedkyní parlamentní skupiny přátel České republiky a členkou výboru pro životní prostředí a zemědělství paní Betty Malmberg.

Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Cílem delegace VŽP do Bosny a Hercegoviny byla zejména podpora česko-bosenských projektů rozvojové spolupráce v oblasti životního prostředí, dále témata kvality ovzduší, ochrany vodních toků a odpadového hospodářství.

Gruzie Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Výbor pro životní prostředí přijal ve čtvrtek 20. června 2019 delegaci Parlamentu Gruzie vedenou místopředsedkyní výboru pro zahraniční vztahy paní Nino Goguadze a předsedou výboru pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů panem Kakchaberem Kutchavou.

dalšíISP (příhlásit)