Usnesení PS č. 1772

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/7/ - vrácenému Senátem (14. září 2021)
ISP (příhlásit)