Sněmovní tisk 135
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 6. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 161).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 12:13.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 195, usnesení č. 363).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/3 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/4, který byl rozeslán 18. 9. 2014 v 12:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 441).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 22. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 258/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1370Ludvík Hovorka06831-08531.doc (13 KB) / PDF (239 KB, 1 strana) 25. 9. 2014 v 21:04:33


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Informovanost, informace, Poštovní služby

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, kontrolní úřad, mobilní telefon, poskytovatel internetových služeb, poštovní služba, spoje, správní sankce, telefon, telekomunikace

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)135/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)135/0


ISP (příhlásit)