Sněmovní tisk 135/0
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t013500.pdf (Dokument PDF, 132 KB)t013500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0135a0.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t0135a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0135b0.pdf (Dokument PDF, 61 KB)t0135b0.doc

Rozesláno poslancům

6. března 2014 v 10:03
ISP (příhlásit)