Sněmovní tisk 369
Vl.n.z. o podporovaných zdrojích energie - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 24. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 571).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/2 (návrh procedurálního usnesení).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 369/6, který byl rozeslán 6. 10. 2011.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 837).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 12. 2011.
  Návrh zákona 16. 1. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 1. 2012 poslancům jako tisk 369/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 1. 2012 poslancům jako tisk 369/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 976).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 2. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 14. 3. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 369/9.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 369/10.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1146).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 165/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, podpůrná cena, státní podpora, využití solární energie, zdroje energie

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)