Stenografický zápis 30. schůze, 9. listopadu 2011


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


3. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení

Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Látka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec František Sivera
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ivan Fuksa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Milan Urban
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.12 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Dana Váhalová


5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Svoboda

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.)
(Během přestávky se objevila v lavicích poslanců a členů vlády žlutá trička s nápisem Hvězdy nepadají z nebe. Jednalo se o iniciativu pana poslance Jiřího Šlégra. Jde o vzkaz pana poslance Šlégra a sportovců poslancům a členům vlády k problematice podpory sportu. Jednání pokračovlo v 14.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


6. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Látka
Poslanec Marek Benda


8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec David Šeich


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Vlasta Bohdalová


10. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal


11. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Babák
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Doktor


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Jeník


13. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Látka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Josef Tancoš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Josef Cogan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.26 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 18.33 minut.)


Přihlásit/registrovat se do ISP