Sněmovní tisk 337
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Husák, František Laudát, Helena Langšádlová) předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: Husák J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 29. 4. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2011 jako tisk 337/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 6. 2011 (usnesení č. 141). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 724).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/5, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 265, usnesení č. 961).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/7, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 14:26.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 167, usnesení č. 1033).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 337/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 337/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 25, usnesení č. 1108).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 174/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
167Michal Babák00351-00443.doc (38 KB) / PDF (87 KB, 2 strany) 7. 12. 2011 v 14:46:50
935Vladislav Vilímec00600-00843.doc (35 KB) / PDF (59 KB, 4 strany) 31. 1. 2012 v 13:01:03


Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, místní daň, místní orgány státní správy, nakládání s odpadem, náklady za znečištění, odpad, odpad z domácností

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)