Sněmovní tisk 131
N.z. o Úřadu práce České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Vacek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 11. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2010 jako tisk 131/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 156).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 131/3, který byl rozeslán 9. 12. 2010 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 250).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8., 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 127, usnesení č. 308).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 2. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 2. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 131/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 131/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 350).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 73/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, sociální politika, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (31)ISP (příhlásit)