Sněmovní tisk 827
Vl.n.z. o státním občanství České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 827/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1381).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 827/5, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 13:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 1616).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 87, dokument 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2013 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2013 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 87/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 5. 2013 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 207).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 5. 2013 poslancům jako tisk 827/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 5. 2013 poslancům jako tisk 827/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 1699).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 6. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 186/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5972Zuzka Bebarová Rujbrová04686-04183.doc (28 KB) / PDF (50 KB, 2 strany) 19. 3. 2013 v 17:19:40
5985David Kádner04694-04193.doc (76 KB) / PDF (156 KB, 10 stran) 20. 3. 2013 v 10:12:43
5986David Kádner04695-04194.doc (26 KB) / PDF (91 KB, 2 strany) 20. 3. 2013 v 10:15:24
5990Jeroným Tejc04699-04198.doc (21 KB) / PDF (57 KB, 1 strana) 20. 3. 2013 v 10:48:37
5993Vít Bárta04702-04201.doc (40 KB) / PDF (62 KB, 4 strany) 20. 3. 2013 v 10:54:12


Hesla věcného rejstříku: Občanství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, potomek, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)