Stenografický zápis 31. schůze, 2. října 2015


(Na žádost klubu ČSSD schůze pokračovala od 10.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura


167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


171. Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Klučka


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Lank
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Martin Lank
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Josef Zahradníček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Václav Votava


173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Klán


174. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Marek Benda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Štěpán Stupčuk
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Valenta
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Valenta


216. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Marek Benda


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Petrů


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Martin Komárek
Ministr kultury ČR Daniel Herman


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP