(19.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

A poslední věc nakonec. V okamžiku, až budete zase přemýšlet o tom, kterým neziskovkám vezmete peníze, a budete říkat, že neziskovky jsou škodlivé, tak pamatujte, že řada služeb, které pracují v oblasti prevence, je skutečně z neziskového sektoru. A jestliže tedy se případně rozhodnete, že půjdete touto cestou, jsem přesvědčen, že by mělo jít velké množství nebo podpora neziskových organizací v oblasti prevence, protože se nedotýkáme něčeho, co je neškodné. Bavíme se zde o látkách, které skutečně můžou ničit lidské životy v okamžiku, když to někdo nezvládne. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom krátce bych chtěl reagovat na paní poslankyni Olgu Richterovou prostřednictvím vás, na svoji ctěnou kolegyni, že odmítám diskuzi vést v tom duchu, že ten, kdo schválí tento zákon, je svobodomyslný, a ten, kdo je proti tomuto zákonu, tak svobodomyslný není. A také odmítám tezi, že vlastně když se to v té společnosti děje, tak to prostě schvalme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený - paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Nechtěla jsem, musela jsem. Každopádně to poslední vystoupení mého kolegy z Pirátů, tak to mě fakt vytočilo! Víte, já jsem nějakou chvíli pracovala v Masarykově nemocnici, a když jsme dělali vyúčtování za rozbory při dopravních nehodách nebo když policisté zadrželi, tak víte, co bylo pro mě hrozné? Že alkohol se stal doménou starších ročníků a drogy, především marihuana a pervitin, byly fenoménem v 99 % ročníku od devadesátého roku narození výš. A můžu vám říci, že pak volali zcela nešťastní rodiče nebo babičky a dědečkové, kteří měli potom samozřejmě toto vyšetření a další věci zaplatit. A mně je velmi smutno, že i já ve svých letech musím tady být a sdílet vlastně podporu těchto záležitostí. Musím říci za mě: styďte se! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále. Ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Zde byly zmíněny - myslím, že panem poslancem Foldynou - problémy řekněme romských nebo cikánských dětí na severu, kdy sklouzávají právě k užívání návykových látek, chcete-li trávy, popřípadě něčeho jiného. Vy jste se zmínili, kolegové Piráti, že oni k tomu sklouzávají právě proto, že jsou nešťastní, ale nemělo by býti tedy naší snahou najít pro ně nějaký vhodný program, aby nešťastní nebyli? Abyste jim nemuseli podávat tu psychotropní látku a potom jim ničit ty jejich životy?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, jestli se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem případně o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? (Ne.) Pan navrhovatel také ne. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Já nejdřív zagonguji a odhlásím vás. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 166 přihlášeno 89 poslanců, pro 55, proti 27. Návrh na zamítnutí byl přijat. Takže tímto končíme projednávání tohoto návrhu.

 

Nyní tedy máme ještě jeden tisk a jedná se o

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova. A prosím o klid v jednacím sále. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já ještě jednou požádám, paní ministryně, promiňte, o klid v jednacím sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Já to nechci zdržovat, je pokročilá doba a asi už jste všichni unavení. Jedná se o vládní návrh zákona, jehož hlavním cílem je v nezbytném rozsahu adaptovat nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1805 ze 14. listopadu 2018, o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci. Uvedené nařízení upravuje postupy justiční spolupráce mezi členskými státy EU s výjimkou Dánska a Irska při přeshraničním uznávání příkazů k zajištění, ke konfiskaci majetku v trestním řízení a ruší předchozí rámcová rozhodnutí, která na úrovni EU upravovala obdobnou problematiku. Nejde tedy věcně o nový druh justiční spolupráce, naopak tento druh justiční spolupráce již je nyní běžně poskytován jak na základě implementační úpravy vůči členským státům EU, tak i na základě právní pomoci.

Upozorňuji, že adaptační lhůta uplynula již ke dni 19. 12. 2020, a státní zastupitelství a soudy jsou tak dnes vystaveny situaci, kdy musí aplikovat předmětné nařízení, aniž by k tomu byla přijata odpovídající vnitrostátní prováděcí ustanovení, a je tak třeba některé otázky překlenovat výkladem. Já prosím o podporu tohoto návrhu a současně si dovoluji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu požádat a poprosit o zkrácení lhůty pro projednání tohoto vládního návrhu zákona z 60 dnů na 30 dnů, protože právě apeluji na to, že ta adaptační lhůta uplynula už 19. 12. 2020, a je nezbytně nutné, abychom tedy tuto úpravu přijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi krátce. Tisk 699 byl Sněmovně dán 9. ledna 2020. Organizační výbor navrhl výbor ústavně-právní jako výbor garanční. Jak bylo zmíněno, jedná se o adaptační legislativu, o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018. A materií je to úprava přeshraničního výkonu konfiskace majetku a eventuálně využití výtěžku. Adaptační lhůta uplynula již 19. 12. 2020, což staví naše instituce před velmi nepraktický úkol, řekněme aplikaci přímo tedy toho nařízení, a proto bych se v této situaci přimlouval i jako opoziční zpravodaj za zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeny dva poslance. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Jiří Strýček a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy navázal na žádost paní ministryně a podle § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je to sněmovní tisk 691 (správně 699), a to z 60 dnů na 30 dnů. Děkuji za pozornost a žádám tímto o podporu tohoto mého návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP