Stenografický zápis 58. schůze, 18. září 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura


335. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marian Jurečka
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Benda
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marian Jurečka
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leo Luzar


337. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - třetí čtení

Poslanec Jan Schiller
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura


338. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Poslanec František Elfmark
Poslankyně Jana Krutáková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Jana Krutáková


339. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Poslanec František Elfmark
Poslankyně Marie Pěnčíková


340. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Poslanec František Elfmark
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslanec Marek Novák
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec František Elfmark


341. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP