Sněmovní tisk 644
Novela z. o technických požadavcích na výrobky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 644/0 dne 13. 11. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 740/19, PID KORNB93ERCBZ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 892).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 644/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 644/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 1240).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Zákon Senátem schválen 16. 11. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 17. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 218 pod číslem 526/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, normalizace, prostředky zdravotnické techniky, technická norma, 2031 uvádění na trh

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)