Sněmovní tisk 776
Vl.n.z. o hromadném řízení - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 776/0 dne 6. 3. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 704/19, PID KORNBBAGVTSI.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 775 (Vl.n.z. o hromadném řízení).

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, hromadná žaloba, občanské právo, solventnost, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)