Stenografický zápis 39. schůze, 18. prosince 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Radim Fiala


213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Kolovratník


215. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


216. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Helena Válková


217. Návrh poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kupka


218. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 10.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.38 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Václav Klaus
Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Dolínek


219. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - třetí čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Pustějovský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


220. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. /sněmovní tisk 278/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzana Ožanová


223. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


284. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému /sněmovní dokument 1778/

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Žáček
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Helena Langšádlová


98. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka, Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek


Sloučená rozprava k bodům 29 a 30 /sněmovní tisky 645 a 506/

Poslanec Karel Rais
Poslanec Radim Fiala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Ivo Pojezný
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec František Vácha
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Ivo Vondrák
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Ivo Pojezný
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP