(11.00 hodin)

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Jenom to, čeho jsme poslední půlhodinu svědky, je to, o čem jsem mluvil v prvním příspěvku. Nemá se takto postupovat při tvorbě zákonů. Nemá se takto načítat něco, prostě je to ukázka toho, jak se nemá tvořit legislativa. Všechny dotazy, které zde padají, všechno, co zde zaznívá, mohlo být vysvětleno v připomínkovém řízení, následně v prvním čtení, ve druhém čtení, na výborech. Toto je přesně ukázka, proč se to tak nemá dělat. Já žádám pana poslance do budoucna, aby to tak nedělal! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přece jen toho návrhu zastal, protože ta situace je skutečně velmi vážná. Kdo bude říkat, že to je problém Prahy, tak má pravdu a současně nemá, protože ten problém Prahy je také problémem všech, kteří do Prahy jezdí studovat, do Prahy jezdí pracovat. Těch všech se týká také to, že prostě jeden byt, který je využíván nevhodně, omezuje vlastnická práva všech těch okolo, protože pokud někdo bydlí v domě, kde v jednom bytě je jedna neustálá party, tak samozřejmě je fajn říkat "volejte policisty", ale všichni víme, že to úplně přesně nefunguje.

Dalším faktorem pochopitelně je, že tyto byty, a to je fakt, prostě chybí na dlouhodobém nájemním trhu. To znamená, problém je, je potřeba ho řešit a já jenom garantuji, že určitě v zastupitelstvu, aspoň za lidi, kteří jsou tam za nás, bude vůle dát to k dispozici městským částem, stejně jako to probíhá vždycky, když se nějaká vyhláška nebo nařízení dělá, je vždycky tendence respektovat názory městských částí, protože ony jsou tomu problému nejblíže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se mi hlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec, nicméně faktické poznámky přihlášené elektronicky mají podle usnesení Sněmovny přednost, takže nyní pan poslanec Baxa, poté pan poslanec Munzar a poté pan poslanec Pávek. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych ve svém krátkém příspěvku navázal na vystoupení paní kolegyně poslankyně Černochové. Já nevím, jestli se paní doktorka Kordová Marvanová opravdu hlásila s tím, že by chtěla k tomuto tématu pohovořit, ale ono se to vlastně netýká v tomto případě jenom Prahy. Já jsem primátorem města, kde už se Airbnb rozběhlo ne tak, aby nám způsobovalo nějaké vážné problémy, ale já jsem přesvědčen o tom, že paní poslankyně Černochová upozornila na závažný principiální problém, to znamená, na co svěřovat v tomto případě radě obce nějakou kompetenci v oblasti, kde já si se svou relativně dlouholetou komunální praxí opravdu vůbec neumím představit, jak by se toto vymáhalo, jakým způsobem by se toto mohlo řešit, protože na první pohled to tak hypoteticky vypadá, že by to mohla být zajímavá cesta, jak se s problémem, v tomto případě Airbnb, vypořádat, ale skutečně, byť si jenom hypoteticky představím, že by naše rada třeba takové nařízení přijala, tak jak ten druhý den budeme v této věci postupovat.

Já si myslím, že bychom se neměli nechat zmást tím, že toto vypadá jako účinný regulační nástroj, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že by to byl naopak neúčinný regulační nástroj a jenom by v tomto případě mohl vyvolat kroky, které by vedly spíše k omezování svobod, které my určitě omezovat nechceme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já požádám pravou část sálu o klid. Bude pokračovat pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem velice rád za vystoupení pana kolegy Čižinského vaším prostřednictvím, protože já velice respektuji debatu o těch problémech, které tento způsob pronajímání bytů způsobuje v jednotlivých bytových domech.

Ale pan kolega Čižinský tady hovořil ještě o té druhé věci, a to je o tom, že to je i nástroj, jakým způsobem uvolnit některé byty na trh s byty. A to je ten první krok, před kterým jsem ve svém úvodním vystoupením varoval, že to je první krok k tomu, jak veřejná moc bude mluvit, nebo chce mluvit do osobního vlastnictví a užívání osobního vlastnictví bytů a domů. Tohle je první krok. Druhým krokem může být mluvení do toho, komu se může byt pronajímat. Třetím krokem mohou být nadměrné metry, čtvrtým krokem bude určování, komu se může nebo komu se nemůže prodat osobní vlastnictví. Je to velice nebezpečná cesta, na kterou se někteří kolegové chtějí vydat. Já jsem rád, že to pan kolega Čižinský vaším prostřednictvím řekl, že v tom pozměňovacím návrhu je skrytá i ta druhá motivace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Adamec a poté pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, já možná půjdu úplně proti proudu, protože mně přijde smutné, že tady řešíme něco, co si má vyřešit každá samospráva sama za sebe. Každá samospráva je oprávněna vydat obecně závaznou vyhlášku, která reguluje jakékoli téma na jejím území. Je velmi pravděpodobné - a to platí i o těch průvodcích, to neplatí jenom teď o tom ubytování. Praha si má tyto věci vyřešit formou, která je k tomu určená, a to je obecně závazná vyhláška. Je velmi pravděpodobné, že narazí u Ministerstva vnitra, tak jako většina samospráv se svými obecními vyhláškami. No tak si dají ten ping-pong, jako to dali všichni, a skončí to u Ústavního soudu a Ústavní soud ve svém nálezu potom konstatuje, zda a jak ty věci mají být regulovány v rámci samospráv. Ale je podle mě naprosto nešťastné, že se obě témata dostala na půdu Poslanecké sněmovny, která má řešit zákony, která má řešit obecně závazné normy pro celou republiku. Místo toho se tady handrkujeme o něčem, o čem se mají handrkovat na Zastupitelstvu hl. m. Prahy, potažmo na zastupitelstvech jejích městských částí. To považuji za velmi nešťastné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté další.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pochopil jsem, že se musím přihlásit elektronicky, jinak bych tady asi čekal do soudného dne.

Já se přiznám, že já nejsem velký zastánce nařízení rad ani obecních vyhlášek, protože vlastně vyhláška je aplikace práva, a vymahatelnost, pokud tam není zcela jasná a zřejmá, tak to nemá vůbec cenu vydávat vyhlášky, pak to jsou jenom proklamace. To samé platí o těch nařízeních.

Ale tady je problém jiný. Tady prostě zasahujeme do práv vlastníků nemovitostí. Já si myslím, že - a chtěl bych vidět ty radní, kteří takto zmocněním prostě budou omezovat soukromé vlastnictví. To fakt myslíte vážně, že by radní toto měli dělat? Já si to tedy vůbec nemyslím. To přijdou radní Prahy, že těch prázdných bytů tady je moc, takže to Airbnb je k ničemu, že potřebují byty pro někoho jiného? To budeme ty byty znárodňovat tady nařízením rady? Jestli to takhle chceme, tak já jsem tedy proti!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že samozřejmě i přihláška z místa je možná, jenom to déle trvá, než se člověk dostane ke slovu.

Nyní pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Feri a poté další.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád zareagoval na pana kolegu Munzara prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, vy jste to celé schválně chtěl zkroutit. To, co jste vy říkal, to jsem já neříkal. Je velký rozdíl - a veřejná moc vstupuje skutečně do toho, jestli je něco byt a jestli je něco ubytovna. To je jiná kolaudace, jiné požární předpisy, je to prostě něco úplně jiného. A je to v pořádku. Pokud mluvíme o tom, že veřejná moc říká majiteli, jak má svůj majetek spravovat, tak toto je ten nástroj a já po takovém nástroji jinou formou nijak nevolám. Ale je prostě pravda, že ubytovna splňuje úplně jiná kritéria než byt. A je to mimo jiné také proto, že v domě, když se nějaký byt používá jako ubytovna, tak to ovlivňuje úplně všechny ostatní. Dokonce prostě v nějakých domech, které už překonaly nějaké procento bytů, které jsou využívány jako ubytovny, tak v takovém domě se už prostě nedá bydlet. Takový dům už potom slouží jenom jako ubytovna. A to je fakt, to není, že bychom si to někdo vymysleli nebo že bychom to někdo chtěli. V ideálním světě je to tak, že všichni v ubytovně se chovají řádně, stejně jako tam bydlí dlouhodobě, mají krásné vztahy, ale víme, že v ubytovně prostě není možné toho docílit.

Takže navrhovaná úprava směřuje jenom tam, aby nebyli spoluvlastníci ruinováni a vyháněni z domů prostě proto, že ten dům funguje jako ubytovna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Feri, poté paní poslankyně Černochová, ale ta svoji přihlášku stáhla. Poté další. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP