Stenografický zápis 30. schůze, 5. června 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Volný
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Volný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Volný

(Jednání pokračovalo v 12.54 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)

Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marek Výborný
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


184. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


185. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


186. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


187. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


188. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


189. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


190. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník


191. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


185. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


186. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


187. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


188. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


189. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


190. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník


191. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník


242. Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968

Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Pavel Žáček
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Helena Langšádlová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Marian Jurečka
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Marian Jurečka


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


122. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Bartošek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Lukáš Kolářík
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP