(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Bylo by to tedy na tento pátek po pevně zařazených bodech, ano? (Souhlas.)

Prosím pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pevné zařazení bodu 34 návrhu této schůze. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanů České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na příští úterý 28. února jako první bod po již pevně zařazených bodech. Podotýkám, že projednání tohoto sněmovního ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten.

Jsem přesvědčen jako jeden z autorů tohoto návrhu, že je třeba, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Je to návrh, který podali poslanci napříč politickým spektrem, vedle mé osoby je tam ještě paní poslankyně Jana Černochová, paní poslankyně Jana Hnyková, pan poslanec Radek Vondráček a pan poslanec Jiří Junek. Proto na vás již poněkolikáté apeluji, podávám to skutečně už poněkolikáté, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Ubývá totiž postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí, co se tento tisk projednává, již zemřely.

Je třeba o případných úpravách zákona, který obsahuje v některých ustanoveních určité nelogičnosti, rozhodnout alespoň v těch věcech, které je třeba evidentně změnit. Věřím, že projednávání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času.

Děkuji za pozornost a za vaši vstřícnost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Koníčka a připraví se paní poslankyně Maxová.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tentokrát jsou to body 132, sněmovní tisk 738, a bod 196, sněmovní tisk 842. Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 22. února odpoledne jako první a druhý bod po polední pauze po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Maxovou a připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych požádat o pevné zařazení bodu 78, sněmovní tisk 957, vládní novela zákona o registrovaném partnerství, na čtvrtek jako druhý bod po bodu číslo 84. Vím, že samozřejmě je domluva z grémia, že se budou projednávat poslanecké návrhy, nicméně vládní novela je, dá se říci, lepší, reaguje už na rozhodnutí Ústavního soudu, a já bych proto požádala, abychom místo poslaneckého návrhu, bodu 87, předřadili tento bod 78, ale ne na čtvrté místo, jak je v programu, ale na druhé místo jako pevně zařazený bod po bodu číslo 84.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Rozhodneme hlasováním.

Prosím pana poslance Plíška a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pěkné odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych také navrhl pevné zařazení jednoho bodu, je to bod 122, sněmovní tisk 697, což je můj návrh novely zákona o znalcích a tlumočnících, a to jako nový třetí bod v pátek 3. března. Dovolte krátké zdůvodnění.

V pátek 3. března jako druhý bod po případných -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se znovu omlouvám. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Mám obtíže rozumět panu poslanci a já si musím zaznamenat, co navrhuje, abychom o tom poté mohli hlasovat. Prosím, usaďte se do svých lavic. Platí to i na skupinky vlevo, dvoučlenné i tříčlenné. Děkuji.

Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane předsedo. Takže v pátek 3. 3. máme jako druhý bod po případných třetích čteních projednávat vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Vláda tento závazek v programovém prohlášení vlády předkládá do Poslanecké sněmovny se značným zpožděním, prakticky v závěru volebního období. Na podvýboru pro justici v ústavněprávním výboru byla shoda na tom, že by se můj návrh novely měl projednávat souběžně s vládním návrhem nového zákona, abychom se potom v případě druhého čtení rozhodli, jestli se půjde cestou zcela nového zákona, či vlastní novely, protože je již časové riziko, že nový zákon o znalcích a tlumočnících nestihneme projednat do konce volebního období.

Jenom připomínám, že nejde o jeden zákon, ale dokonce o tři zákony, protože znalci a tlumočníci jsou v představě vlády řešeni ve dvou zákonech a pak je tam ještě doprovodná novela. Proto logicky navrhuji zařazení mého návrhu novely jako nový třetí bod pátečního jednání 3. března po případných třetích čteních a žádám vás, abyste umožnili projednání této novely, která již nějakou dobu, docela dlouhou dobu, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Dolejše. Připraví se paní poslankyně Chalánková, která má dvě přihlášky.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, milé kolegyně a vážení kolegové, abych obrátil vaši pozornost k návrhu na předřazení našeho návrhu, který se skrývá pod bodem 134, je to tisk 770. Je to návrh daňový. Týká se poměrně významného vstupu do současného daňového systému. Tento návrh tady leží již od března roku 2016.

Nestojím tady před vámi poprvé, když se vás pokouším přemluvit, abyste tento bod zařadili tak, abychom ho stihli projednat. Třeba trpělivost růže přináší, nebo jinou květenu, abych neurazil jiné politické subjekty. V každém případě si myslím, že projednán by tento bod měl být, protože je to téma, kterému jsme se v této rovině na půdě této Poslanecké sněmovny a v tomto volebním období nevěnovali. A přitom, jak jsem si všiml, možná je to tím, že se blíží volby, tak toto téma ožívá. Dokonce někteří tvrdí, že daňové téma bude ve volbách poměrně významné. Tak si myslím, že projednat tento návrh je rozhodně reálné a z hlediska časového - zbývá nám osm měsíců, myslím si, že se to stihnout dá.

Abyste věděli, o čem byste případně hlasovali, připomenu, že se jedná o korekci sazeb jednak u daně z příjmů fyzických osob, pak u daně právnických osob, nebo jak někteří ležérně říkají, korporátní daně, a pak také daně z přidané hodnoty. Jeden subjekt, nebudu mu dělat zbytečně reklamu, ale dneska se odprezentoval ambicí provést daňovou revoluci. Možná že ode mne byste čekali, že když uslyším slovo revoluce, že se jaksi rozjásám a přidám. Já budu skromnější. Mně by stačilo, kdybyste vzali naprosto vážně tento návrh, který ve své podstatné části není výstřelem z daňové Aurory, ale vrací daňovou praxi někam do období před velkou finanční krizí, tedy před období v roce 2008.

Připomenu vám, že u daně z příjmů fyzických osob máme sazbu 15 % ze superhrubé mzdy, že tam máme dočasnou sazbičku, která, řekněme, líže tu kategorii milionářskou, a že pokud jde o korporátní daň, tak tam máme 19 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP