Sněmovní tisk 770
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 770/0 dne 1. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2016 jako tisk 770/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 502/16, PID KORNA8SJ2U4C.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)